Lab analyses

DNA-analyses

Waardenburg Ecology heeft een nieuwe DNA-monitoringsdienst op het gebied van plankton, macrofauna en diverse overige soortgroepen ontwikkeld. Hiervoor is op onze locatie in Haren een laboratoriumfaciliteit voor (e)DNA-monitoring, (q)PCR en metabarcoding-analyses gebouwd. Een innovatie waar wij trots op zijn!

Wat Waardenburg Ecology uniek maakt, is onze brede expertise in ecologie, taxonomie én DNA-technieken. Hierdoor zijn wij in staat om de traditionele en de nieuwste inventarisatietechnieken te combineren tot unieke toepassingen en efficiënte monitoringsprogramma’s.

TEMPO

Voor de ontwikkeling van deze DNA-monitoringsdienst is een Europese subsidie verkregen bij SNN voor een periode van drie jaar (2020–2023). Ook de provincie Groningen heeft een subsidie verleend. De werkzaamheden zijn ondergebracht in het project Techniek voor DNA Macrofauna en Plankton in Oppervlaktewater
Lees hier meer over TEMPO

Diverse diensten

Het type DNA-onderzoek dat wij aanbieden is grofweg in te delen in de twee hoofdcategorieën; soortspecifiek onderzoek (qPCR) en populatieonderzoek (barcoding), waarbij tevens monitoring van soorten en gemeenschappen kan plaatsvinden (metabarcoding).